Umfundi onomdla.

Umdlalo oyonwabisayo onceda abantwana bafunde ukufunda ngolwimi lwabo lweenkobe.

Khuphela usetyenziso SIMAHLA!

4.8/5
Ukalo lwe-4.8 kuGoogle
  • Yeyazimahla.
  • Akukho datha/intanethi efunekayo xa sele ikhutshelwe.
  • Akukho ntengiso okanye ukuthengwa kwe-app.
  • Ukufunda ngokuzikhokela.